Thuế doanh nghiệp

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 theo Điều 11 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) như sau: -...

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ thuế điện tử eTax

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ (ETAX SERVICE) DÀNH CHO NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC CÓ CHỮ...

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên...

Ngày 05/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có...

Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa,...

31 trường hợp được miễn lệ phí trước bạ

Căn cứ quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP và Nghị định 20/2019/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc một trong các...
Chia sẻ