Giấy phép lao động

Thủ tục giấy phép lao động

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Ngày 09/12/013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công...
Chia sẻ