Home Doanh nghiệp Chứng chỉ hành nghề Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Theo quy định của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2013) và các văn bản hướng dẫn thì hành thì thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được tiến hành như sau:

Bước 1: Luật sư có yêu cầu đăng ký hành nghề điền thông tin vào Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

– Sở Tư phápHồ sơ (01 bộ)

1. Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân (theo mẫu).

2. Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của luật sư đăng ký hành nghề; Lý lịch luật sư

3. Giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch. Đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật: tiếp nhận; ghi phiếu hẹn trả kết quả; vào sổ tiếp nhận

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ, bổ sung+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định

Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý hành nghề Luật sư xử lý theo đúng quy định

Bước 4: Phòng Quản lý các tổ chức hành nghề Luật sư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành giải quyết theo quy định.Trong quá trình giải quyết nếu thấy hồ sơ cần bổ sung hoặc tiến hành xác minh làm rõ thì thông tin kịp thời cho Bộ phận một cửa để thông báo tới tổ chức có yêu cầu được biết

Bước 5: Phòng Quản lý hành nghề Luật sư trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu theo phiếu hẹn trả kết quả.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Chia sẻ