Luật sư tranh tụng giỏi ở Quảng Nam

0
110

Luật sư tranh tụng là loại hình cung cấp dịch vụ luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho bị can, bị cáo tại Tòa án của Công ty Luật Thuận Thiên. Đội ngũ Luật sư tham gia có kiến thức chuyên môn cao am hiểu quá trình tố tụng trong các vụ án về hình sự, đất đai, lao động, kinh doanh thương mại, dân sự. Để hiểu hơn về “vai trò luật sư tranh tụng“, điểm nhận biết “luật sư tranh tụng giỏi” để thuê khi xảy ra tranh chấp, kiện cáo mời quý khách hàng xem thêm nội dung được trình bày bên dưới.

Các lĩnh vực tranh tụng tại tòa án mà Luật Thuận Thiên cung cấp

Vụ việc dân sự

Các vụ án tranh chấp dân sự phổ biến

 • Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam như: tranh chấp quốc tịch của con chung giữa người Việt Nam và người nước ngoài,…
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản như tranh chấp quyền sở hữu xe hoặc động sản khác,….
 • Tranh chấp về các giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự như: tranh chấp hợp đồng đặt cọc, tranh chấp hợp đồng mua bán dân sự, tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất,…
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ như: tranh chấp về sử dụng nhãn hiệu của công ty, tranh chấp về kiểu dáng công nghiệp hàng hóa,…
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản như: tranh chấp phân chia di sản thừa kế, tranh chấp di chúc, tranh chấp yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại,….
 • Tranh chấp về vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như: tranh chấp bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm,….
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng những biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 • Các tranh chấp về việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.
 • Tranh chấp đất đai theo pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu và quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng như: tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng,…
 • Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo các quy định của pháp luật về báo chí như tranh chấp về việc không đăng bài cải chính, những tin tức xúc phạm danh dự, nhân phẩm công dân, bồi thường thiệt hại,…
 • Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố các văn bản công chứng vô hiệu như: tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu, hợp đồng thế chấp, hợp đồng đặt cọc vô hiệu,…
 • Những tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật như: tranh chấp về việc mua bán tài sản bị cưỡng chế, tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ của người có tài sản bị cưỡng chế thi hành án,…
 • Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn khi đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự như tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá, xử lý hậu quả pháp lý và bồi thường thiệt hại,….
 • Những tranh chấp khác về dân sự,…

Các vụ án tranh chấp về hôn nhân gia đình

 • Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.
 • Về vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 • Tranh chấp về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
 • Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc về việc xác định con cho cha, mẹ.
 • Tranh chấp về nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn.
 • Tranh chấp về việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
 • Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.
 • Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Các vụ án tranh chấp về lao động

 • Tranh chấp lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động như tranh chấp việc kỷ luật lao động trái luật, tranh chấp chấm dứt hợp đồng trài luật, ….
 • Tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm: tranh chấp về học nghề, tập nghề; các tranh chấp về cho thuê lại lao động; các tranh chấp về an toàn, vệ sinh lao động; tranh chấp về kinh phí công đoàn, quyền công đoàn.
 • Các tranh chấp khác về lao động, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Vụ việc kinh doanh thương mại

 • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận như: tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng gia công,…
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận như: tranh chấp về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp của các công ty sản xuất hàng hóa với nhau,…
 • Tranh chấp giữa những người chưa phải là thành viên công ty nhưng có các giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.
 • Tranh chấp giữa các thành viên công ty với công ty; tranh chấp giữa người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần với công ty, tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, ….các vấn đề khác của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
 • Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Vài trò của luật sư tranh tụng

Tư vấn lên phương án giải quyết vụ án

Đối với các vụ án hình sự:

 • Tư vấn thủ tục tố giác tội phạm, yêu cầu giải quyết các vụ án hình sự theo yêu cầu bị hại;
 • Tư vấn và giúp khách hàng tìm và phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích hành vi vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
 • Tư vấn và giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường;
 • Luật sư tư vấn các quy định pháp luật hình sự và các văn bản pháp luật liên quan nhằm làm rõ hành vi phạm tội của bị can bị cáo bảo vệ quyền lợi cho người bị hại;
 • Hướng dẫn bị hại viết bản tường trình, đơn từ, cung cấp chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
 • Luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án để nắm được các tài liệu chứng cứ cần phải thu thập cũng như hướng dẫn thân chủ, gia đình thân chủ thực hiện các biện pháp thích hợp có lợi cho thân chủ.
 • Tư vấn, hướng dẫn người nhà thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và thu thập các tài liệu giảm nhẹ hình phạt
 • Luật sư sẽ nghiên cứu hồ sơ một cách toàn diện, tỷ mỹ, có hệ thống, nghiên cứu một cách khách quan để nắm bắt được những mặt mạnh, mặt yếu của thân chủ của mình, trên cơ sở đó hình thành các luận cứ bào chữa bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
 • Kiến nghị, khiếu nại các hành vi vi phạm tố tụng, xâm hại đến quyền lợi thân chủ của cơ quan tiến hành tố tụng.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án, các tài liệu chứng cứ và gặp gỡ, trao đổi với thân chủ, Luật sư sẽ xác định được phương án bào chữa, bảo vệ cho thân chủ. Các phương án mà luật sư sẽ bào chữa sẽ bào chữa như sau:

Không đồng ý với tội danh mà thân chủ bị truy tố

Qua nghiên cứu hồ sơ, luật sư thấy có căn cứ hành vi của thân chủ không cấu thành tội phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 157 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 thì luật sư sẽ xây dựng phương án bào chữa theo hướng không có tội là hướng có lợi nhất cho thân chủ

Không đồng ý về lượng hình mà thân chủ bị áp dụng

Căn cứ vào hồ sơ sự thật khách quan của vụ án, luật sư có thể bào chữa theo hướng đề nghị chuyển sang tội danh khác nhẹ hơn, đề nghị chuyển sang khung hình phạt khác nhẹ hơn, áp dụng mức hình phạt nhẹ hơn trong khung hình phạt, đề nghị cho thân chủ được hưởng án treo hoặc không phải áp dụng hình phạt tù,…..

Xin giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ

Luật sư bào chữa giảm nhẹ cho thân chủ bao gồm cả giảm nhẹ trách nhiệm hình sư hoặc/và trách nhiệm dân sự. Nếu bào chữa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, luật sư sẽ căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ đã thu thập được cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả đã hướng dẫn người thân của thân chủ thực hiện để trình bày với hội đồng xét xử xem xét.

Đối với vụ án Dân sự:

 • Tư vấn các quy định chung về pháp luật dân sự và các thủ tục tố tụng dân sự;
 • Tư vấn và giải đáp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, tham gia giải quyết các tranh chấp tài sản.
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp về vấn đề bồi thường thiệt hại do cây cối, súc vật, nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, bồi thường do tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm;
 • Tư vấn các quy định về hợp đồng, phương án đàm phán giao kết hợp đồng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp hợp đồng;
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết đòi bồi thường trong hợp đồng và ngoài hợp đồng.
 • Tư vấn các quy định pháp luật về thừa kế và giải quyết các tranh chấp thừa kế
 • Tư vấn và giải quyết các tranh chấp dân sự có yêu tố nước ngoài.

Đối với vụ án hôn nhân gia đình:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về căn cứ xác định tài sản chung/tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp về tài sản của vợ chồng khi ly hôn;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về phân chia tài sản để có cơ sở xác định nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân đối với bên thứ ba: cá nhân cho vay tiền, trả nợ ngân hàng, trả nợ các cơ quan, tổ chức khác (nếu có);
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp về phân chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền trên đất;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về phân chia tài sản là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng đưa vào để sản xuất kinh doanh;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp, nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
 • Tư vấn pháp luật, các phương án giải quyết tranh chấp về việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn sao cho đảm bảo quyền lợi ích tốt nhất cho các con;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp vấn đề xác định mức cấp dưỡng, lựa chọn phương thức cấp dưỡng phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho con, cũng như đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho người thực hiện cấp dưỡng theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn và đưa ra những rủi ro pháp lý có thể phát sinh, những bất lợi khi vợ chồng yêu cầu Tòa án giải quyết các tranh chấp về tài sản, tranh chấp về quyền nuôi con;
 • Tư vấn về việc lập hồ sơ ly hôn khi hai vợ chồng có tranh chấp, kể cả trường hợp ly hôn đơn phương hay cả hai vợ chồng đồng thuận ly hôn nhưng lại không thỏa thuận được việc nuôi con, phân chia tài sản khi ly hôn;
 • Tư vấn về việc xác định Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết ly hôn khi hai vợ chồng có tranh chấp, phương thức nộp hồ sơ, thời gian giải quyết ly hôn khi có tranh chấp theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn pháp luật về quy trình giải quyết các tranh chấp về ly hôn tại Tòa án

Đối với các tranh chấp lĩnh vực đất đai:

 • Tư vấn và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng đặt cọc;
 • Tư vấn và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp thừa kế liên quan đến quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn và đưa ra phương án giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi lại mặt bằng cho thuê, đòi lại đất cho ở nhờ,…

Đối với các tranh chấp kinh doanh thương mại:

 • Tư vấn và đưa ra giải pháp giải quyết các tranh chấp liên quan hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế;
 • Tư vấn và đưa ra giải pháp giải quyết giải quyết tranh chấp trong hoạt động thanh toán trong và ngoài nước, bồi thường thiệt hại theo hợp đồng, phạt vi phạm trong hoạt động thương mại và các chế tài thương mại khác;
 • Tư vấn và đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp về trách nhiệm của các bên trong trong vụ việc tranh chấp;
 • Tư vấn, hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp.

Đối với các tranh chấp trong vụ án hành chính:

 • Tư vấn về quyền khởi kiện các yêu cầu cần đưa ra đối với hành vi hành chính, quyết định hành chính;
 • Tư vấn phương án khiếu nại với hành vi hành chính, quyết định hành chính;
 • Tư vấn và đưa ra giải pháp khi khởi kiện yêu cầu giải quyết các vụ án hành chính

Soạn thảo các văn bản trong quá trình giải quyết tranh chấp

Đối với vụ án hình sự:

 • Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự;
 • Đơn trình báo vi phạm;
 • Đơn xin bảo lãnh;
 • Đơn kháng cáo;
 • Đơn xin sao lục bản án, quyết định;
 • Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can, bị cáo;
 • Đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Bản tường trình nội dung vụ việc;
 • Soạn thảo những văn bản, giấy tờ khác cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự;
 • Soạn thảo bản luận cứ bào chữa bị cáo hoặc bản luận cứ bảo vệ người bị hại trong vụ án hình sự.

Đối các vụ án dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình, đất đai hoặc vụ án hành chính:

 • Soạn thảo đơn ngăn chặn tẩu tán tài sản, đơn yêu cầu cung cấp thông tin liên quan để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện đình kèm các tài liệu liên quan để gửi tòa án;
 • Soạn thảo bản tự khai, đơn phản tố, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đơn yêu cầu định giá tài sản và các đơn từ khác trong quá tố tụng tại tòa án;
 • Soạn thảo bản ý kiến pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

Đối với vụ án hình sự:

Luật sư sẽ tham gia tranh tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự tại các Tòa án hoặc đại diện theo ủy quyền cho bị hại, bị đơn dân sự, nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự.

Theo đó, để bảo vệ bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo căn cứ vào quy định pháp luật luật sư sẽ đề nghị Điều tra viên thông báo về thời gian, địa điểm lấy lời khai của bị can, bị cáo để tham gia. Từ đó, luật sư có để giúp bảo vệ quyền lợi thân chủ tranh trường hợp các Điều tra viên mớm cung hoặc có các hành vi khác gây bất lợi cho thân chủ. Bên cạnh đó, luật sư có thể đề nghị được hỏi thân chủ để khai thác các thông tin cụ thể về các tình tiết vụ án phục vụ cho quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ.

Luật sư có thể tự thực hiện hoặc Đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ có lợi cho thân chủ. Luật sư có thể đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến việc bào chữa. Luật sư sẽ thực hiện thu thập các tài liệu về nhân thân của bị can, các tài liệu phản ánh thành tích, công trạng của bị can và nhân thân của bị can như: Giấy chứng nhận người cao tuổi, nghề nghiệp, các bằng khen, giấy khen, các tài liệu xác nhận là con em gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng… để làm căn cứ giảm nhẹ cho thân chủ.

Luật sư đề nghị cơ quan điều tra để được tiếp xúc hồ sơ vụ án. Luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án một cách tỉ mỉ để xây dựng các phương án bảo vệ thân chủ theo những phương án nêu trên.

Trong phiên tòa sơ thẩm, với tư cách  người bào chữa cho bị can, bị cáo bằng những những chứng cứ trong hồ sơ vụ án, bằng kinh nghiệm và lập luận sắc bén của mình, luật sư sẽ giúp làm rõ sự thật khách quan vụ án. Từ đó, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Đối các vụ án dân sự, hành chính:

Do quá trình tố tụng của hai loại quan hệ tranh chấp này nên công việc của luật sư cũng sẽ có phần tương đồng nhau. Theo đó, Luật sư đại diện cho khách hàng theo ủy quyền tham gia tranh tụng tại tòa (Lưu ý: đối với vụ án ly hôn luật sư chỉ đại diện theo ủy quyền trong phần tài sản tranh chấp trong vụ án) hoặc với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án.

Tùy vào quá trình mà luật sư tiếp nhận vụ việc khách hàng, với tư cách của mình luật sư sẽ thực hiện nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên có những công việc quan trọng, cần thiết mà luật sư sẽ thực hiện để bảo vệ thân chủ.

Trong quá trình giải quyết vụ án, luật sư sẽ đề nghị tòa án để được tiếp cận hồ sơ vụ án. Từ nghiên cứu hồ sơ vụ án, luật sư sẽ nhận biết được các tài liệu, chứng cứ cần thiết có lợi cho khách hàng để tiến hành thu thập hoặc đề nghị Tòa án thu thập những tài liệu chứng cứ này. Đồng thời, luật sư sẽ giúp khách hàng hạn chế rủi ro trong quá trình giải quyết vụ án bằng cách thực hiện ngăn chặn các hành vi tẩu tán tài sản hoặc thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phù hợp với từng vụ việc.

Trong các phiên tòa giải quyết vụ án, luật sư sẽ đại diện khách hàng tranh tụng đối đáp với phía đối tụng để nhằm làm rõ được những tình tiết có lợi, khách quan của khách hàng. Từ đó, giúp vụ án tranh chấp được sáng tỏ trước hội đồng xét xử. Luật sư trình bày bản luận cứ với lập luận sắc bén dựa trên chứng cứ trong hồ sơ vụ án, các quy định của pháp luật để thuyết phục Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết công tâm bảo vệ đúng quyền và lợi ích của khách hàng.

Quy trình tiếp nhận xử lý yêu cầu dịch vụ luật sư tranh tụng

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng đối với vụ việc về pháp luật tranh chấp cần hỗ trợ giải quyết;
 • Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Khách hàng và Công ty Luật Thuận Thiên ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
 • Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý theo các phương thức theo quy định pháp luật; đồng thời tư vấn cho khách hàng những ưu, khuyết điểm của từng phương án cũng như sẽ thực hiện công việc theo thỏa thuận;
 • Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý theo các phương thức trên và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo cho đến khi tranh chấp được giải quyết.
========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT THUẬN THIÊN

Giám đốc - Luật sư:  Nguyễn Trung Tiệp Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Trụ sở chính:  Số 3 ngách 168/46/7/2 Phan Trọng Tuệ, Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
Văn phòng luật sư Hà Nội: Tầng 4, toà nhà Hoàng Vương, số 31 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Văn phòng luật sư Quảng Nam: Số 174 Văn Tiến Dũng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Văn phòng luật sư TPHCM: Tòa nhà 68 Lộc Phát, số 68 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh..
Tổng đài : 1900.8686.64
Email: luatthuanthien@gmail.com
Hệ thống Website:
www.luatthuanthien.com
www.thuanthienlawfirm.com
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai #thuhoino
Bài trướcTrong giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo thủ tục sơ thẩm thì việc kiểm sát về xác định hàng thừa kế như thế nào?
Bài tiếp theoVăn phòng luật sư tại Quảng Nam