Bản nhận định pháp lý Yêu cầu hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai

0
73

BẢN NHẬN ĐỊNH PHÁP LÝ

VỤ ÁN HÀNH CHÍNH: YÊU CU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

I.TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC

NGUYÊN ĐƠN: HOÀNG VĂN TẠO

BỊ ĐƠN: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN

Năm 1988 Hội đồng bộ trưởng có cho ra 2 nghị định 170,171 về việc giao đất rừng đối với kinh tế cá thể cũng như chương trình FAM 4304 về việc phủ xanh đất trồng đồi núi trọc và trồng cây gây rừng của nhà nước.

Căn cứ vào Nghị định trên, khả năng và điều kiện thực hiện theo chương trình mà nhà nước đề ra. Hơn nữa, ở khu vực quanh lèn Voi và động Mọc Cải còn bỏ hoang cho nên vào ngày 20 tháng 02 năm 1992, gia đình ông Tạo đã làm đơn gửi đến UBND xã Nam Thành xin thực hiện chương trình FAM 4304 và đã được chủ nhiệm Phan Thế Trung và chủ tịch UBND xã Nam Thành chấp nhận theo đơn xin nhận đất nhận rừng (có bản photo công chứng kèm theo) với tổng diện tích 90.01 ha trong đó rừng tự nhiên trên núi, lèn đá vôi 20,35 ha, đất trống để trồng rừng 53,8 ha, đất lập vườn 5,8 ha, đất thổ cư 01 ha.

Ngày 20 tháng 12 năm 1995 đã được UBND huyện Yên Thành ra quyết định số 01 giao cho gia đình ông Hoàng Văn Tạo được sử dụng diện tích nói trên để mục đích là nuôi, trồng, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp. Quyết định này đã được ông Trương Công Khanh phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành ký và ông Nguyễn Văn Thành – hạt KLND  huyện Yên Thành ký xác nhận (có bản photo công chứng sổ Lâm Bạ kèm theo.)

Từ năm 1992 đến năm 2011 gia đình ông Tạo đã thực hiện theo đúng theo các nội dung đã cam kết với nhà nước. Không biết lý do nào đó, đến cuối năm 2011 công ty TNHH Nam Thành phát ngôn là đã được sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh ra quyết định cấp phép cho khai thác đá trên phần đất mà năm 1995 UBND huyện Yên Thành đã cấp cho gia đình ông Tạo. Sau khi phát ngôn thì công ty TNHH Nam Thành đã vào chặt phá hơn 01 ha rừng cây bạch đàn mà gia đình ông Tạo đã trồng được hơn 6 năm xung quanh lèn Voi. Qua sự việc trên, ngày 06/11/2011 gia đình ông Tạo đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết sự việc trên. Trong lúc chờ đợi câu trả lời của cơ quan chức năng thì gia đình ông Tạo đã cho người vào trồng lại cây tại địa điểm bị chặt phá trên và thuê maý múc đào hào bao quanh diện tích đất của gia đình để bảo vệ rừng.

Với sự việc nêu trên, chúng tôi thấy rằng một số cán bộ của cơ quan chức năng  làm việc không đúng thẩm quyền. Trong quá trình cấp phép cho công ty TNHH Nam Thành có sự việc gì ẩn chứa trong đó?

II.CƠ SỞ PHÁP LÝ

 1. Luật Dân sự 1995;
 2. Luật Dân sự 2005;
 3. Luật Dân sự 2015;
 4. Luật Tố tụng dân sự 2005, 2015;
 5. Luật Tố tụng hành chính 2015;
 6. Luật Đất đai 2003 và 2013;
 7. Nghị định số 2/CP năm 1994 của Chính phủ thì thời hạn giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân;
 8. Nghị định số 01/CP năm 1995 của Chính phủ ban hành bản quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước;
 9. Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;
 10. Các văn bản pháp luật khác có liên quan;

III. NHẬN ĐỊNH PHÂN TÍCH

Thứ nhất, Nội dung thông báo số 357 ngày 24/12/2013 của UBND huyện Yên Thành cho rằng hồ sơ đất Lâm nghiệp số 01 của ông Hoàng Văn Tạo ngày 20/12/1995 cấp cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Tạo về việc giao đất sản xuất kinh doanh lâm nghiệp là photo không có giá trị pháp lý nên không đủ căn cứ để chứng minh UBND huyện Yên Thành công nhận tính hợp pháp của Lâm bạ cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình ông Tạo về diện tích 90,1 ha được ghi trong lâm bạ.

Điều này bên phía Luật sư chúng tôi cho rằng chưa đủ căn cứ, bởi vì trước hết Trong thời gian đối thoại và giải quyết tại UBND huyện Yên Thành, ông Tạo không nhận được bất kỳ văn bản giấy tờ nào của UBND huyện Yên Thành yêu cầu ông Tạo phải giao nộp hồ sơ lâm bạ gốc để cho UBND huyện xem xét giải quyết cả. Hồ sơ mà ông Tạo cung cấp cho UBND huyện Yên Thành được pho to trực tiếp từ bản gốc. Trong thời điểm UBND huyện Yên Thành cấp sổ lâm bạ số 01 căn cứ vào Luật bảo vệ và chăm sóc rừng, căn cứ vào đơn của hộ gia đình Ông Tạo, căn cứ vào ý kiến đề nghị của UBND xã Nam Thành, căn cứ vào sự nhất trí của hạt kiểm lâm huyện Yên Thành và các căn cứ khác để cấp theo đúng quy định của pháp luật. Trong quyết định số 01 thì có ghi cụ thể diện tích 90,1 ha trong đó có 20,35 ha là đất rừng, đất trống là 69,65 ha, có bản đồ và đường ranh giới cụ thể được thể hiện trong hồ sơ lâm bạ. Do đó, việc mà UBND huyện Yên Thành đưa ra thông báo 357 ngày 24/12/2013 về việc hồ sơ đất Lâm Nghiệp số 01 của ông Hoàng Văn Tạo không có giá trị pháp lý là hoàn toàn không chính xác.

Tại điều 4 Nghị định CP số 02 ngày 15/01/1994 ban hành quy định về giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài đã ghi rõ về căn cứ để giao đất lâm nghiệp khi có đầy đủ “đơn xin giao đất lâm nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận” . Hơn nữa tại điều 13 của nghị định trên cũng đã ghi rõ Hồ sơ giao đất lâm nghiệp gồm có: “Đơn giao đất lâm nghiệp, Bản đồ hoặc hồ sơ tỷ lệ từ 1/5.000 đến 1/25.000, quyết định giao đất lâm nghiệp của cấp có thẩm quyền. Như thế, ông Hoàng Văn Tạo đã có gửi đầy đủ hồ sơ đến UBND xã Nam Thành và có đầy đủ chữ ký, dấu đỏ của UBND xã Nam Thành, hạt Kiểm Lâm huyện Yên Thành và UBND huyện Yên Thành tại thời điểm đó xác nhận. Vậy thì sao UBND xã Nam Thành lại cho rằng xét hồ sơ của ông Hoàng Văn Tạo không đủ căn cứ để xác nhận?

Thứ hai, UBND huyện Yên Thành ra thông báo 367 ngày 24/12/2013 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở xóm Hợp Thành, xã Nam Thành đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được cấp trong sổ lâm bạ của ông Hoàng Văn Tạo. Việc UBND huyện Yên Thành cho rằng đã tổ chức rà soát toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp trên toàn địa bàn huyện, thế nhưng đối với diện tích lâm nghiệp của ông Hoàng Văn Tạo thì UBND huyện Yên Thành đã không trực tiếp rà soát kiểm tra cụ thể. Điều này cho thấy rằng UBND huyện Yên Thành cố tình ngó lơ không kiểm tra rà soát diện tích đất của ông Hoàng Văn Tạo dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã xâm phạm vào phần đất được cấp của ông Hoàng Văn Tạo. Căn cứ vào điều 20 Luật Đất đai năm 1993 và Điều 6 Nghị định số 2/CP năm 1994 của Chính phủ thì thời hạn giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân là 50 năm.

Điều 20: “Nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Thời hạn giao đất sử dụng ổn định lâu dài để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản là 20 năm, để trồng cây lâu năm là 50 năm. Khi hết thời hạn, nếu người sử dụng đấtcó nhu cầu tiếp tục sử dụng và trong quá trình sử dụng đất chấp hành đúng phápluật về đất đai thì được Nhà nước giao đất đó để tiếp tục sử dụng”

Hơn nữa tại điều 11 Nghị định số 01 của chính phủ về ban hành bản quy định về việc giao khoán đất có quy định rõ về việc giao khoán đất lâm nghiệp như sau: “thời điểm giao khoán đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 50 năm, đối với rừng sản xuất thì theo chu kỳ kinh doanh” .

 Tại điều 14 nghị định 163/1999/NĐ-CP quy định như sau “ thời hạn giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài là 50 năm. Khi hết thời hạn, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng và trong quá trình sử dụng đất lâm nghiệp chấp hành đúng pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giao đất đó để tiếp tục sử dụng. Nếu trồng cây lâm nghiệp có chu kỳ trên 50 năm, khi hết thời hạn này vẫn được Nhà nước giao đất tiếp để sử dụng.”

Như vậy, thời hạn sử dụng đất rừng của hộ gia đình là 50 năm, sổ xanh là giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất rừng của gia đình ông Hoàng Văn Tạo do cơ quan có thẩm quyền cấp thì hoàn toàn có giá trị pháp lý. Do vậy, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã xâm phạm vào phần đất lâm nghiệp được cấp của ông Hoàng Văn Tạo.

Thứ ba, UBND huyện Yên Thành cho rằng Công ty TNHH Nam Thành được giao đất, cho thuê đất để tổ chức khai thác là hợp pháp. Vậy thì căn cứ ở đâu được cho rằng là hợp pháp khi phần diện tích được thuê của Công ty TNHH Nam Thành đang nằm trong phần diện tích đất của ông Hoàng Văn Tạo được ghi trong sổ lâm bạ 01. Thực tế quyết định giao đất cho Công ty TNHH Nam Thành đến nay ông Tạo cũng không được biết và cũng không được thông báo nội dung cụ thể như thế nào. Điều này đã xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình ông Hoàng Văn Tạo.

Ngày 27/12/2013, UBND huyện Yên Thành đã ra công văn chỉ đạo số 1704/UBND.TN về việc cho phép Công ty TNHH Nam Thành mở đường vào khu vực khai thác mỏ đá Lèn Voi. Việc ban hành công văn này đã xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Tạo. Thực tế, ông Hoàng Văn tạo không hề được biết cũng như không hề nhận được bất kỳ một công văn chỉ đạo nào từ UBND huyện Yên Thành ở trên.

Thứ tư, UBND huyện Yên Thành căn cứ vào thông báo 367 đã ban hành Công văn chỉ đạo số 1704/UBND.TN ngày 27/12/2013 về việc cho phép Công ty TNHH Nam Thành mở đường vào khu khai thác mỏ đá Lèn Voi. Công ty TNHH Nam Thành đã vào chặt phá hơn 01 ha rừng cây bạch đàn mà gia đình ông Tạo đã trồng được hơn 6 năm xung quanh lèn Voi. Việc này ảnh hưởng cũng thiệt hại rất nhiều đến rừng và tiền của suốt 6 năm gia đình ông Hoàng Văn Tạo trồng cây nuôi rừng sản xuất. Điều này là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật, Căn cứ theo quy định tại Khoản 25 Điều 3 Luật đất đai 2013, có thể hiểu hành vi Hủy hoại đất như sau: “Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

Như vậy, có thể thấy nếu như Công ty TNHH Nam Thành cho rằng việc được phép khai thác đá ở khu vực đất ông Hoàng Văn Tạo là hoàn toàn được UBND huyện Yên Thành cho phép mở đường khai thác đá khu vực Lèn Voi, việc này cho thấy UBND đã làm việc tắc trách, không kiểm tra cũng như rà soát rõ ràng dẫn đến việc xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Ông Hoàng Văn Tạo . Hơn nữa, hành vi của Công ty TNHH Nam Thành đã hủy hoại cũng như gây thiệt hại về tiền của và hủy hoại đất đai của gia đình ông Hoàng Văn Tạo đây là một hành vi vi phạm pháp luật.

 1. ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN.

Từ việc phân tích và lập luận ở trên cho thấy: Gia đình ông Hoàng Văn Tạo ngay từ đầu đã đủ khả năng và điều kiện thực hiện theo chương trình chủ trương của nhà nước trong việc giao đất giao rừng cho hộ dân để trồng, khoanh nuôi và bảo vệ. Xét thấy gia đình ông Tạo có đầy đủ điều kiện để có thể nhận đất rừng, UBND xã Nam Thành đã xác nhận cho gia đình hơn 90ha khu vực nói trên để trồng rừng và sản xuất kinh tế. Tại thời điểm năm 1992 thực hiện theo chủ trương trồng rừng theo dự án PAM 4304 (nguồn vốn tài trợ của chương trình Lương thực thế giới – PV). Đến ngày 20/12/1995 gia đình ông Tạo mới được UBND huyện Yên Thành ra quyết định số 01 giao cho toàn bộ diện tích hơn 90 ha để thực hiện trồng , khoanh nuôi và bảo vệ rừng theo dự án.

Trong một văn bản thông báo số 01 của UBND huyện Yên Thành khẳng định diện tích 90ha nói trên của gia đình ông Tạo cấp chồng lên diện tích 28 hộ gia đình khác nhưng cũng chính thông báo này của UBND huyện Yên Thành lại khẳng định đất gia đình ông Tạo sử dụng mấy chục năm nay không xảy ra tranh chấp với bất kỳ hộ gia đình nào. Phải chăng UBND huyện Yên Thành muốn lấy cái cớ là đất xảy ra tranh chấp để giao số diện tích đất của gia đình ông Tạo tại Lèn Voi cho công ty Nam Thành để khai thác đá? Băn khoăn này hoàn toàn có cơ sở khi 20 năm qua , 28 hộ dân mà phía UBND huyện cho rằng đất ông Tạo chồng lên đất của họ lại không có bất kỳ một kiện cáo hay không có một đơn thu đòi lại đất từ gia đình ông Tạo cả.

Thông báo của UBND huyện Yên Thành nêu rõ việc năm 1995 , 28 hộ dân bị ông Tạo làm hồ sơ cấp chồng lên đất thổ cư và 51 hộ gia đình có đất sản xuất lâm nghiệp vào tại thời điểm đó gia đình ông Tạo cũng được UBND huyện Yên Thành ra quyết định giao đát và cấp sổ lâm bạ số 01 thì lấy lý do gì UBND huyện Yên Thành lại cho rằng hồ sơ không có tính pháp lý? Trong khi bộ hồ sơ của ông Tạo cung cấp có đầy đủ chữ ký, dấu đỏ của UBND xã Nam Thành, hạt Kiểm Lâm huyện Yên Thành và UBND huyện Yên Thành tại thời điểm đó xác nhận. Việc mà không ghi vào sổ lưu tại UBND huyện và Hạt Kiểm Lâm là do tắc trách của cơ quan chức năng huyện Yên Thành chứ không phải do lỗi gia đình ông Tạo, bởi lẽ trong thông báo của UBND huyện cũng nêu rõ toàn bộ đất của ông Tạo là được vẽ rõ ràng, cụ thể trong sơ đồ địa chính UBND xã Nam Thành đo đạc năm 2003.

Hơn nữa, dự án trồng rừng PAM 4304 bắt đầu được tực hiện từ năm 1992, cũng như trong thời điểm đó gia đình ông Tạo làm đơn xin cấp đất rừng làm dự án và được chấp thuận, năm 1995 thì được ký quyết định và làm sổ lâm bạ cũng là điều hết sức bình thường theo quy trình giao đất, quản lý đất đai.Thực tế tại thời điểm đó không phải hộ gia đình nào cũng mạnh dạn như gia đình ông Hoàng Văn Tạo trong việc làm thủ tục xin được cấp đất rừng để thực hiện dự án trồng rừng theo chủ trương, dự án của Nhà nước.

Do vậy, việc giao đất của UBND huyện Yên Thành cho công ty Nam Thành nhằm để khai thác đá như vậy đã sai thẩm quyền vi phạm quy định của Luật đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật tố tụng hành chính cũng như trái với những nghị định của CP về việc ban hành giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài.

Do đó, Kính gửi đến Quý Tòa có thể xem xét và giải quyết :

1.Đề nghị Quý tòa hủy bỏ thông báo số 367 ngày 24/12/2013 và các văn bản khác có liên quan đến quá trình sử dụng đất lâm nghiệp nói trên của UBND huyện Yên Thành;

2.Công nhận quyền quản lý sử dụng diện tích rừng có diện tích 90,1 ha theo hồ sơ lâm nghiệp số 01;

3.Buộc công ty Nam Thành dừng việc khai thác đá trên diện tích của gia đình ông Hoàng Văn Tạo đang quản lý;

4.Yêu cầu UBND huyện Yên Thành và các bên liên quan bồi thường thiệt hại về đất và cây rừng của gia đình ông Tạo. Còn thiệt hại bồi thường cụ thể thì yêu cầu Tòa án tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ và định giá làm căn cứ cho việc yêu cầu bồi thường;

Chúng tôi đề nghị Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An quan tâm giải quyết theo quy định của pháp luật

Trên đây là toàn bộ quan điểm và nhận định, phân tích pháp lý cùng định hướng giải quyết vụ việc của Công ty Luật Thuận Thiên theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam gửi tới Quý khách hàng. Bản nhận định pháp lý này được chúng tôi đưa ra dựa trên cơ sở các thông tin, tài liệu mà chúng tôi được cung cấp với mục đích để cho các tổ chức cá nhân có liên quan tham khảo.

Trân trọng!

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT THUẬN THIÊN

Giám đốc - Luật sư:  Nguyễn Trung Tiệp Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Trụ sở chính:  Số 3 ngách 168/46/7/2 Phan Trọng Tuệ, Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
Văn phòng luật sư Hà Nội: Tầng 4, toà nhà Hoàng Vương, số 31 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Văn phòng luật sư Quảng Nam: Số 174 Văn Tiến Dũng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Văn phòng luật sư TPHCM: Tòa nhà 68 Lộc Phát, số 68 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh..
Tổng đài : 1900.8686.64
Email: luatthuanthien@gmail.com
Hệ thống Website:
www.luatthuanthien.com
www.thuanthienlawfirm.com
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai #thuhoino
Bài trướcLuật sư tranh tụng vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”
Bài tiếp theoLuật sư tranh tụng vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại QUẢNG NAM