Bản án & Án lệ

Luật sư tranh tụng vụ án giết người tại quận Long Biên Hà Nội

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ÁN LỆ SỐ 01/2016/AL VỀ VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI KHÁI QUÁT ÁN LỆ Trong vụ án có...

Án lệ số 14/2017/AL về việc công nhận điều kiện của hợp đồng tặng...

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ÁN LỆ SỐ 14/2017/AL VỀ CÔNG NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN...

Luật sư tranh tụng vụ án tranh chấp đòi lại tài sản

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ÁN LỆ SỐ 02/2016/AL VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN KHÁI QUÁT ÁN...

Luật sư bào chữa vụ án Tham ô tài sản tại Đạ Tẻh, Lâm...

Thời tiết nóng nhưng thực sự không làm luật sư mệt mỏi giữa phiên tòa đầy sức chuến đấu. ÁN THAM Ô TÀI SẢN TẠI...

Án lệ số 22/2018/AL về “Không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin...

Án lệ số 22/2018/AL  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được...

Luật sư tranh tụng vụ án “Cố ý gây thương tích” tại Hà Nội

(lời dẫn) Bản luận cứ bào chữa bị cáo Dương Văn Lượng trong vụ án "Cố ý gây thương tích"xảy ra tại xã Minh...

Luật sư tranh tụng vụ án “Tham ô tài sản”

(LỜI DẪN) Bản luận cứ bào chữa bị cáo Nguyễn Văn Minh trong vụ án "Tham ô tài sản" Trong cơ chế thị trường hiện...

Luật sư tranh tụng vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà...

(Lời dẫn) Luận cứ bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Liêm trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước...

Luật sư tranh tụng vụ án ” Đánh bạc” tại Hòa Bình

LỜI DẪN Bản luận cứ bào chữa bị cáo Đinh Công Dũng trong vụ án " Đánh bạc" tại phường Phương Lâm, thành phố...

Luật sư tranh tụng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử...

BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA BỊ CÁO LÊ VĂN TRANG (Trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước...
Chia sẻ